I use mainly Photoshop Lightroom, sometimes also Photoshop, but seldom manipulate images heavily like this...


At Liberty Cap in Yosemite National Park, 2003


Graduation Ceremony at Stanford 2005
Photo: Riku Mäkelä


Just moved to Bury, May 2010
Sunset at Prestwich, November 2010
View from my window in New Brighton, 2015

Our first evening at Kinlochleven, March 2016

Evening view from our living room at Vehmersalmi, October 2020

Arto Kiviniemi

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi @stanfordalumni.org
Tähän on siis kirjoitettava minun etunimeni. Roskapostien välttämiseksi automaattista linkkiä ei ole tarjolla.

Contact

Email: firstname @stanfordalumni.org
You have to write there my first name. This is to avoid the junk mail; automatic link is not available.

Taustaa

... niille, joita se mahdollisesti kiinnostaa.

Olen peruskoulutukseltani arkkitehti, mutta 1990-luvulla siirryin työssäni varsin erilaisiin, lähinnä rakennusalan tietotekniikan tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviin tehtäviin. Vuonna 2005 suoritin tohtorin tutkinnon Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa, minkä jälkeen toimin 2006-2008 rakennetun ympäristön tiedonhallinnan tutkimusprofessorina VTT:llä ja 2008-2010 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:n innovaatio- ja kehitysjohtajana. Toukokuussa 2010 siirryin Salfordin yliopistoon digitaalisen arkkitehtisuunnittelun professoriksi ja syyskuussa 2013 aloitin vastaavassa professuurissa Liverpoolin yliopiston arkkitehtiosastolla. Eläkkeelle jäin lokakuun alussa 2018. Ammatistani löytyy enemmän tietoa englanniksi CV:stäni.

Innostus valokuvaukseen on kuitenkin säilynyt ja vuodesta 2001 alkaen digitaalinen kuvaus on tuonut siihen paljon uusia mahdollisuuksia - ja samalla uutta intoa harrastukseeni

Tammikuusta 2003 maaliskuuhun 2005 asuin vaimoni Eeva Verkasalon kanssa Kaliforniassa opiskellessani Stanfordin yliopistossa. Koska luontokuvaus on aina ollut minulle läheisin aihe, tarjosi seutu uskomattoman paljon uusia mahdollisuuksia ja kohteita.Tuolloin syntyi myös tämä sivusto mahdollistamaan "seikkailujemme" jakamisen perheeni ja ystävieni kanssa. Maaliskuussa 2005 palasimme Suomeen. Toukokuussa 2010 muutimme Englantiin ja heinäkuussa 2010 ostimme talon Prestwich'ista. Maaliskuussa 2014 muutimme Liverpooliin tai tarkemmin sanottuna New Brightoniin, joen toiselle puolelle. Maaliskuussa 2016 ostimme toisen talon Kinlochlevenistä, Skotlannista ja kesäkuussa 2018 myimme talomme New Brightonissa ja muutimme Kinlochleveniin, jossa jäätyäni eläkkeelle asuimme lokakuuhun 2020 saakka. Palasimme tuolloin Suomeen ja nyt asumme Vehmersalmella, joka on osa Kuopiota.

Kaksi alinta linkkiä vasemmalla (Kotona ulkomaalla ja Kotona Savommualla) johtavat vaimoni, Eeva Verkasalon suomenkielisiin blogeihin Skotlannista ja Vehmersalmelta.

ome background

... for those who are possibly interested.

I am an architect by my background education, but in early 1990s I moved to R&D tasks, mostly related to information technology in construction industry. In 2005 I did my my Ph.D. in Stanford University, California. In 2006-2008 I worked as the Research Professor for ICT in Built Environment at VTT and as the Vice President of Innovation and Development at Olof Granlund Ltd. In May 2010 I moved to the University of Salford where I worked as the Professor of Digital Architectural Design. In September 2013 I started in a similar professorship in the School of Architecture in the University of Liverpool and since October 2018 I have been retired. More details about my profession is available in my CV.

However, my interest in photography has lasted, and since 2001 digital technology has brought hugely new possibilities - and new enthusiasm to my hobby as well.

From January 2003 to March 2005 I lived with my wife, Eeva Verkasalo, in California, while I studied in Stanford University. Because nature photography has always been nearest to my heart, the area provided unbelievable amount of new possibilities and subjects. At that time I created also this site to enable sharing our "adventures" with my family and friends. In March 2005 we returned back to Finland. In May 2010 we moved to UK and in July 2010 we bought a house in Prestwich. In March 2014 we moved to Liverpool, or to be exact, to New Brighton, on the other side of the river. In March 2016 we bought a second house in Kinlochleven, Scotland and in June 2018 we sold our house in New Brighton and moved to Kinlochleven where we lived after my retirement until October 2020. Then we moved back to Finland and now we live at Vehmersalmi, which is part of Kuopio.

The two link lowest left (Kotona ulkomaalla ja Kotona Savommualla) lead to my wife's, Eeva Verkasalo,blogs about Scotland and Vehmersalmi. Those are unfortunately only in Finnish but if you cannot understand it, you can try Google translation. It seems to work relatively well...

Kuvausvälineistöstäni

Koska tekniikalla on valokuvauksessa merkittävä rooli ja monet kuvaajat ovat siitä kiinnostuneita, tässä taustatietoa myös siitä.

Olen omistanut useita erinomaisia järjestelmiä alkaen Nikon F-1:stä, jonka ostin 1972. Sen jälkeen käytössäni on ollut useita Nikonin ja Olympuksen eri runkoja ja objektiiveja sekä useita vuosia myös 9*12cm Toyo palkkikamera arkkitehtuurikuvaukseen. 

Ensimmäisen digitaalisen kamerani ostin keväällä 2001 ja perinteisestä filmistä luovuin lopullisesti syksyllä 2001. Ensimmäisen digitaalisen järjestelmäkamerani, Canon 10D, ostin huhtikuussa 2003. Täysikokoiseen kennoon siirryin heti kun Canon julkisti 5D-mallin huhtikuussa 2006 ja sen jälkeen olen päivittänyt kalustoa aina uusien versioiden tultua markkinoille.

Kesällä 2007 pitkään palvelleena hajonnutta 10D:tä lukuunottamatta kaikki vanhat digikamerani ja objektiivini ovat toimintakunnossa ja suurin osa on aikuisten tyttäriemme käytössä. Harrastus tuntuu siis jatkuvan sukupolvesta toiseen - itse perin innostuksen valokuvaukseen isältäni. 

About my camera

Since technology plays an important role in photography, and many photographers are interested in it, here also some information of that too.

I have owned several great camera systems since Nikon F-1, which I bought in 1972. After that I have owned several Nikon and Olympus bodies and lenses. For several years also a 9*12cm professional Toyo camera for architectural photographing.

I bought my first digital camera in the spring 2001 and moved from traditional film fully to digital in autumn 2001. My first digital SLR, Canon 10D, I bought in April 2003. To full-frame digital I moved immediately when Canon published 5D model in April 2006 and after that I have updated my equipment when the new versions have came available.

All old digital SLRs and lenses are still in use, mostly by our adult daughters, except the 10D body which broke after a long service in summer 2007. The hobby seems to be continuing from generation to generation - I inherited the interest in photography from my father.

Nykyinen kalustoni - My current main equipment
 • Canon EOS 5D Mark IV
 • Canon EOS 5D Mark III
 • Canon EOS 7D
 • Canon EF16-35mm F2.8L II USM
 • Canon EF 24-70mm F2.8L USM
 • Canon EF 24-105 F4L IS II USM
 • Canon EF 28-300 F3.5-5.6L IS USM
 • Canon EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
 • Canon EF 50 mm F1.4 USM
 • Canon EF100mm F2.8L Macro IS USM
 • Canon Speedlite 550EX and Macro Twin Lite MT-24EX

Copyright © Arto Kiviniemi 2003-2018. All rights reserved.